Stacks Image 540995
Projekty a studie
            
NÁJEMNÍ BYTY SMÍCHOV
Stacks Image 531437
V klidné části Smíchova je navržena stavba nových bytových domů s nájemními byty. Segment nových nájemních bytů je v Praze poměrně málo zastoupen, tento projekt je jedním z prvních takových příkladů. Stavba je situována v klasické blokové zástavbě. Svým měřítkem, členěním a výškou se snaží co nejlépe navázat na okolní klasickou městskou zástavbu. V přízemí domů jsou situovány obchodní prostory, např. pro pekařství, kavárnu, bistro a podobně.

Stacks Image 541009
Stacks Image 541011
Stacks Image 541015
Stacks Image 541013