Stacks Image 540995
Projekty a studie
            
BYTOVÉ DOMY PRAHA 9
Stacks Image 531437
Studie obytných domů je navržena v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí nového obytného území na východním okraji Prahy. Urbanistické řešení obytného souboru navazuje na další plánovanou zástavbou v okolí. Návrh sestává ze 7 obytných domů. Charakteristickým rysem urbanistického řešení je rozvolněná zástavba městského typu, která v sobě spojuje prvky městského bydlení s bydlením v zeleni. Jedním z hlavních prostorových prvků uvažovaného obytného souboru je obytná ulice, koncipovaná jako osa celého souboru. Důraz je kladen na detail parteru v místech kontaktu domů s terénem a ulicí.

Stacks Image 541009
Stacks Image 541011