Stacks Image 540995
Projekty a studie
            
CAFE TRAFO ZLÍCHOV
Stacks Image 531437
Záchrana starých industriálních staveb ohrožených demolicí a jejich zapojení do současného života se v současnosti stává prioritou. Může se jednat i o drobné stavby, jako v tomto případě o objekt bývalé trafostanice z období 30. let. Bývalá trafostanice se nachází v Praze na Zlíchově a hrozí její demolice. Proto vznikla tato studie revitalizace trafostanice na kavárnu a coworkingový prostor Cafe Trafo.

Stacks Image 541009
Stávající stav bývalé trafostanice

Stacks Image 541011
Stacks Image 541016