Stacks Image 540995
Projekty a studie
            
SOUTĚŽ RADNICE PRAHA RADOTÍN
Stacks Image 531437
Urbanistické řešení vycházelo ze širších prostorových souvislostí centrální části Radotína. Navrhovaná zástavba centra Koruna s novou radnicí dotváří prostor Náměstí Osvoboditelů a propojuje ho s nově koncipovaným centrem Radotína. Uvažovaná pěší lávka přes Radotínský potok a komunikaci směřuje od centra Radotína do nově navrženého veřejného prostoru před radnicí.

Stacks Image 541009
Stacks Image 541011
Stacks Image 541013
Stacks Image 541015