Stacks Image 540995
Projekty a studie
            
TECHNOLOGICKÝ PARK TECHNICPARK
Stacks Image 531437
Obsahem projektu je dostavba a rekonstrukce stávajícího areálu společnosti Technicpark a.s., který je součástí širší Hostivařské průmyslové oblasti v Praze 15. Jeho historie sahá až do 70. a 80. let minulého století, kdy vznikl pro potřeby tehdejšího Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Od doby privatizace v roce 1992 do současnosti docházelo v areálu pouze k dílčím úpravám, nyní bylo rozhodnuto o jeho budoucím stavebním rozvoji.
Novými stavbami jsou šestipodlažní administrativní budova, čtyřpodlažní přístavba stávající administrativní budovy a stavba 3 nových hal. V současnosti probíhá rekonstrukce fasád a interierů stávajících budov.

Stacks Image 541009
Stacks Image 541011
Stacks Image 541023
Stacks Image 541017
Stacks Image 541021
Stacks Image 541019