Stacks Image 540995
Projekty a studie
            
TECHNOLOGICKÝ PARK TECHNICPARK
Stacks Image 531437
Obsahem projektu je dostavba a rekonstrukce stávajícího areálu společnosti Technicpark a.s., který je součástí širší Hostivařské průmyslové oblasti v Praze 15. Jeho historie sahá až do 70. a 80. let minulého století, kdy vznikl pro potřeby tehdejšího Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Od doby privatizace v roce 1992 do současnosti docházelo v areálu pouze k dílčím úpravám, nyní bylo rozhodnuto o jeho budoucím stavebním rozvoji.
Novými stavbami jsou šestipodlažní administrativní budova, čtyřpodlažní přístavba stávající administrativní budovy a stavba 3 nových hal. V současnosti probíhá remodelace fasád a interierů stávajících budov.

Stacks Image 541009
Stacks Image 541029
Stacks Image 541031
Stacks Image 541033
Stacks Image 541011
Stacks Image 541023
Stacks Image 541037
Stacks Image 541017
Stacks Image 541021
Stacks Image 541019