Stacks Image 540995
Projekty a studie
            
POLYFUNKČNÍ BUDOVA MOTOL
Stacks Image 531437
Studie polyfunkční budovy v Motole je součástí širšího záměru přeměny západní části Plzeňské ulice v Praze 5 z dopravní tepny na plnohodnotnou městskou třídu. Plzeňská ulice by se měla stát důležitou městskou třídou s širšími chodníky, funkčním parterem se smíšenou funkcí.

Stacks Image 541009
Stacks Image 541011